Á.SZ.F.

Általános Szerződési Feltételek

 Felek

Szolgáltatást nyújtó

Cégnév: HARDROCK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 59. 2. emelet 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-872444

Adószám: 13181897-2-42

(a továbbiakban: „Szolgáltató”)

Szolgáltatást igénybe vevő

A Szolgáltató által üzemeltetett www.budapestrooftopcinema.hu weboldalon, a

cooltix.hu weboldalon, nyújtott szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: „Néző”).

 

  1. Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele

 

I/1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a Szolgáltató és a

Néző között jegy megvételére vonatkozó általános feltételeket és a Felek közötti

jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

 

I/2. A Néző magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon

való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Néző kötelezettséget vállal arra, hogy a

jelen ÁSZF változásait a Szolgáltató mindenkori weboldalán rendszeresen nyomon

követi.

 

I/3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja, ha a módosítás

hatályba lépése előtt 10 nappal a módosítás lényeges elemeit a weboldalán

közzéteszi.

 

I/4. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi a saját honlapján, a

www.budapestrooftopcinema.hu/aszf/ aloldalon.

 

I/5. Jelen ÁSZF 2021. május 25. napjától hatályos.

 

  1. Általános szabályok

 

II/1. A mozi megrendezésére szolgáló területére való belépéssel továbbá a mozijegy megvásárlásával a mozilátogató tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben és a Parkolási Szabályzatban foglaltakat.

 

 

II/2. Az ÁFSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

 

II/3. A magyar törvényi jogszabályok a Magyarországra kerülő filmeket korhatár besorolás alá kötelezik. A mozi ajánlja, de nem kötelezheti a programban feltüntetett korhatárjelölések szem előtt tartását, különösen kiskorú nézőink esetében.

 

II/4. A látogatók teljes mértékben felelősséget vállalnak az általuk kísért gyermekekért, a gyermekek időbeni tájékoztatásáért és a mozi Szabályzatának betartásáért.

 

II/5. Belépőjegyet személyenként kell megváltani. A jegyek nem helyre szólnak. Előzetes helyfoglalásra nincs lehetőség.

 

II/6. A Vásárlók könyve, továbbá a jogorvoslati szervek elérhetőségit is tartalmazó dokumentumok a Szolgáltató munkatársainál találhatóak.

 

III. Szerzői jogok

 

III/1. A vetítés ideje alatt a filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő.

 

III/2. Fotó készítése a mozi személyzetéről, a Szolgáltató alkalmazottairól írásbeli hozzájárulásuk nélkül szigorúan tilos.

 

III/3. A moziban a Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a Szolgáltató és munkavállalói a mozi megrendezésére szolgáló területről eltávolítja.

 

III/4. A Néző a személyes adatainak kezeléséről a szolgáltató általi kezeléséről,

kezelésének feltételeiről www.budapestrooftopcinema.hu/adatkezeles oldalon

tájékozódhat.

 

III/5.  A Néző tudomásul veszi, hogy a Helyszínen hang- és képfelvételt készíthetnek a

Szolgáltató, valamint a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló engedélyben

partnerek. A Néző a szolgáltatás igénybevételével a polgári törvénykönyvről szóló

  1. évi V. törvény 2:47.§ (1) bekezdés alapján hozzájárul arcának,

megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy

kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Néző

közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek

szerinti megjelenítéseken annak készítője a Néző tekintetében térben, időben, és

felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási

jogosultságot szerez. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés

hasznosítására, felhasználására (különösen a Szolgáltatás népszerűsítésére),

többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára,

nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Néző részére

ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

 

 

 

  1. Moziműsor

 

IV/1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem általa közzétett pontatlan, téves információk által okozott kellemetlenségekért.

 

IV/2 A feltüntetett kezdési időpont nem minden esetben a vetítés kezdési időpontját jelenti, mert a Szolgáltató a filmek előtt reklámokat, előzeteseket vetít illetve külön programot is tarthat.

 

IV/3. A Szolgáltató a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

 

IV/4. A műsorváltozásról a Szolgáltató legkésőbb a változással érintett előadás kezdetéig ad ki tájékoztatást.

 

  1. Jegyvásárlás

 

IV/1. A vetítésre történő jegyvásárlás ONLINE lehetséges, a Cooltix rendszerén keresztül, az előadásokra a jegyértékesítés a vetítési napján a film kezdésekor zárul.

 

IV/2. Az online vásárlás menete: a http://www.budapestrooftopcinema.hu/ oldalon a bal

oldali oszlopban kell a Nézőnek a JEGYEK menüpontra rákattintani, mely átirányít a

https://cooltix.hu/mozi weboldalra. A Nézők https://cooltix.hu/mozi weboldalon tudnak vásárolni regisztrációval és regisztráció nélkül is. Belépés után a https://cooltix.hu/mozi weboldalon látható az összes előadás. A felsorolt előadások megemlítik a műsorszám nevét, helyszínét és időpontot. A megtekinteni kívánt műsorszámot a műsorszám melletti Vásárlás menüpontra klikkelve választható ki. A műsorszám adatai alatt az elérhető jegyek listájában kell a Vásárlás gombra rákattintani.

 

IV/3. A vetítésre jegyek a férőhelyek számától függően, korlátozott számban kaphatóak. A mozi megrendezésére szolgáló területen fellelhető férőhelyek számának telítettsége esetén a Szolgáltató további jegyek eladását jogosult megtagadni.

 

IV/4. A Szolgáltató a hivatalos Facebook oldalán és a honlapján teszi közzé az egyes előadásokkal kapcsolatos fontosabb információkat, így az előadás esetleges elmaradását, műsorváltozást. Látogató vállalja, hogy a Szolgáltató facebook oldalát folyamatosan figyelemmel kíséri.

 

IV/5 A Szolgáltató a műsorváltozás, egyéb okok (pl. időjárási viszonyok) esetén a már megvásárolt jegyek felhasználási időpontját későbbi (akár aznap, akár egyéb időpontra) átteheti.

 

IV/6. A Néző az elállás jogát a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (2) bekezdés l)

pontja alapján nem gyakorolhatja tekintettel arra, hogy a szerződés tárgya szerinti

filmvetítés kifejezetten olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra

irányul, mely kizárólag a Néző által kiválasztott és Szolgáltató által visszaigazolt

pontosan meghatározott időpontban (teljesítési határidőben) tartandó filmvetítésen

való részvételre vonatkozik. A Szolgáltató a létrejött szerződés esetén a Néző által

kiválasztott és a Szolgáltató által visszaigazolt filmvetítés ellenértékét csak abban az

esetben téríti vissza, amennyiben az előadás az érdekkörében felmerülő okból marad

el.

 

IV/7. Jegy elhagyása esetén a Néző az info@budapesgtrooftopcinema.hu címre írhat e-

mailt.

 

 

  1. Elmaradt, félbeszakadt előadás

 

V/1. Amennyiben a vetítés félbe szakad, vagy elmarad (technikai hiba, áramszünet, bombariadó, különböző természeti csapások, vis maior, stb.) a Szolgáltató igyekszik tájékoztatni látogatóit a lehetőségeikről.

 

V/2. Ha a Szolgáltató más tájékoztatást nem ad, az elmaradt előadásra vonatkozó jegy árának ellenértékét beválthatja egy másik előadásra.

 

V/3. Amennyiben a vetítés késéssel kezdődik, vagy elmarad vagy egyéb technikai hibákból adódó csúszások keletkeznek a látogatók egyéb költségeik megtérítését Szolgáltatótól nem követelhetik.

 

  1. Szolgáltatás nyújtása

 

VI/1. A műsorszám a megfelelő fényviszonyok esetén kezdődik (sötétedéskor). Ez

alkalomról alkalomra változik, de nagyjából 20:30 és 21:15 között. A Szolgáltató Facebook oldalán a konkrét eseménynél látható az adott pontos időpont.

 

VI/2. Kutyát, illetve egyéb kiskedvencek beengedése nem megengedett a vetítésekre.

 

VI/3. A Néző a jegy vásárlásával elfogadja Szolgáltató Szabályzatát.

 

 

VII. Vendégek védelme

 

VII/1. A Szolgáltató a Szolgáltatás biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot

arra, hogy a szolgáltatásnyújtás területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.

Így különösen tilos a szolgáltatásnyújtás területére kábítószert, pirotechnikai eszközt,

üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó

tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést,

pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb

fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes

eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X.28.) Korm.

rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

 

VII/2. A mozi megrendezésére szolgáló egész területén tilos a dohányzás (cigaretta, elektromos cigaretta, pipa) és a nyílt láng használata. A mozi megrendezésére szolgáló területre tűzveszélyes anyagot bevinni szigorúan tilos.

 

VII/3. A Szolgáltató a látogatók szórakozását zavaró, vagy egyébként erőszakos/veszélyes magatartást tanúsító személyeket a mozi megrendezésére szolgáló területről kiutasíthatja.

 

VIII. A mozi felelősségének kizárása

 

VIII/1. A mozi megrendezésére szolgáló területre bevitt értéktárgyakért, illetőleg az elveszett, elhagyott értékekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

VIII/2. A rendezvényen minden Néző a saját felelősségére vesz részt.

 

VIII/3. A mozilátogatót egy másik mozilátogató miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

VIII/4. A mozi megrendezésére szolgáló területen kívül eső területekért és azok tisztaságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

VIII/5. A jelen ÁSZFben szabályozott kérdések a mozi megrendezésére szolgáló terület házirendjével együttesen értelmezendőek, az abban foglalt rendelkezések jelen esetben is irányadónak tekintendőek.