Á.SZ.F.

Budapest Rooftop Cinema Á.SZ.F.

A HARDROCK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Felek
Szolgáltatást nyújtó
Cégnév: HARDROCK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 59. 2. emelet 2.
Cégjegyzékszám: 01 09 872444
Adószám: 13181897-2-42
(a továbbiakban: „Szolgáltató”)
Szolgáltatást igénybe vevő
A Szolgáltató által üzemeltetett www.budapestrooftopcinema.hu weboldalon, a
https://oneticket.hu/ weboldalon, továbbá a Mammut 2 helyszínen (helyszíni jegyértékesítő
hely; 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6, 4. emelet, a továbbiakban: „Mammut”; „Helyszín”)
nyújtott szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: „Néző”).

Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a Szolgáltató és a
Néző között jegy megvételére vonatkozó általános feltételeket és a Felek közötti
jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
2. A Néző magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon
való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Néző kötelezettséget vállal arra, hogy a
jelen ÁSZF változásait a Szolgáltató mindenkori weboldalán rendszeresen nyomon
követi.
3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja, ha a módosítás
hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényeges elemeit a weboldalán
közzéteszi.

4. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi a saját honlapján, a
www.budapestrooftopcinema.hu/aszf/ aloldalon.
5. Jelen ÁSZF 2019. július 12. napjától hatályos.

A Jegyvásárlás menete, fizetés
1. A Néző a Szolgáltatótól kétféle módon vásárolhat jegyet a műsorszámokra,
személyesen, illetve elektronikus felületen keresztül. A Néző a Helyszínen kizárólag
készpénzzel fizethet, egyéb készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (pl. bankkártya,
hitelkártya, SZÉP kártya) nem.
2. A Néző személyesen a Helyszínen kapunyitástól (17:00 órától) kezdődően az egyes
vetítésekre – az elérhető helyek függvényében – vehet jegyet.
3. A Néző elővételes jegy esetében 17:00 órától kezdődően bármikor megérkezhet.
Elővételes jegy birtokában a Néző számára szabad hely biztosított.
4. A Néző tudomásul veszi, hogy a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
5. Online elektronikus jegy vásárlás esetén a https://oneticket.hu/mozi weboldalon a
https://oneticket.hu/ által meghatározott feltételekkel lehet jegyet vásárolni
(regisztráció, érvényes belépés).
6. Az online vásárlás menete: a http://www.budapestrooftopcinema.hu/ oldalon a bal
oldali oszlopban kell a Nézőnek a JEGYEK menüpontra rákattintani, mely átirányít a
https://oneticket.hu/mozi weboldalra. A Nézők https://oneticket.hu/mozi weboldalon,
jegyet érvényes belépővel tudnak vásárolni, melynek előfeltétele egy rövidebb
Regisztráció, ezek után érvényes felhasználó névvel és jelszóval tudnak belépni a
https://oneticket.hu/mozi oldalra. Belépés után a https://oneticket.hu/mozi weboldalon
látható az összes előadás. A felsorolt előadások megemlítik a műsorszám nevét,
helyszínét és időpontot. A megtekinteni kívánt műsorszámot a műsorszám melletti
Vásárlás menüpontra választható ki. A műsorszám adatai alatt az elérhető jegyek
listájában kell a Vársárlás gombra rákattintani.
7. A Néző az elállás jogát a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (2) bekezdés l)
pontja alapján nem gyakorolhatja tekintettel arra, hogy a szerződés tárgya szerinti
filmvetítés kifejezetten olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra
irányul, mely kizárólag a Néző által kiválasztott és Szolgáltató által visszaigazolt
pontosan meghatározott időpontban (teljesítési határidőben) tartandó filmvetítésen
való részvételre vonatkozik. A Szolgáltató a létrejött szerződés esetén a Néző által
kiválasztott és a Szolgáltató által visszaigazolt filmvetítés ellenértékét csak abban az

esetben téríti vissza, amennyiben az előadás az érdekkörében felmerülő okból marad
el.
8. A Néző semmilyen időjárási körülményre hivatkozással nem jogosult a vételár
visszatérítésére.
9. A Nézőnek műsorváltozás esetén van lehetősége a jegy visszaváltására, melynek
keretében az info@oneticket.hu címre kell írnia egy levelet a rendelési azonosítóval.
10. Online jegy vásárlása esetén a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest,
Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10048552; adószám: 25353192-2-
43) által üzemeltetett rendszerben visszaigazoló levelet kell kapnia a Nézőnek, amin
szerepel egy ORDER-123456 formátumú kód. Ezzel lehet bejutni a kapunál. Ha ilyet
a Néző nem kap, akkor fel kell vennie a kapcsolatot a OneTicket Kft.-vel (székhely:
1143 Budapest, Francia út 41. 4/7; cégjegyzékszám: 01-09-209443; adószám:
25340585-2-42) az info@oneticket.hu címen.

Szolgáltatás nyújtása
1. A műsorszám a megfelelő fényviszonyok esetén kezdődik (sötétedéskor). Ez
alkalomról alkalomra változik, de nagyjából 20:30 és 21:15 között.
2. A Szolgáltató a Szolgáltatás biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot
arra, hogy a szolgáltatásnyújtás területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.
Így különösen tilos a szolgáltatásnyújtás területére kábítószert, pirotechnikai eszközt,
üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó
tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést,
pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb
fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes
eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X.28.) Korm.
rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.
3. 18 éven aluli Néző olyan műsorszám esetén, mely tartalmaz 18+-os megjelölést,
csak szülői engedéllyel jogosult a Szolgáltatást igénybe venni.
4. Kutyát, illetve egyéb kiskedvencek beengedése nem megengedett a műsorszámokra.
5. Jegy elhagyása esetén a Néző az info@budapesgtrooftopcinema.hu címre írhat e-
mailt.
6. Aktuálisan nyilvánosságra hozott vetítéseket a Budapest Rooftop Cinema Facebook
oldalán és a http://www.budapestrooftopcinema.hu/ oldalon találhatóak.
7. Műsorszám elhagyása esetén a Néző karszalaggal jogosult visszajönni, melynek
átruházása más személyre nem megengedett.

8. A Néző nem jogosult ételt és italt bevinni a Helyszínre.
9. A Néző az italpultnál vásárolhat ételt és italt, melynek árai a pultnál található árlistán
tekinthetőek meg.
10. A Néző a vetítések alatt csak az arra kijelölt részen dohányozhat.
11. A Néző takarót igényelhet 500 Ft letéti díj ellenében az italpultnál.
12. A Néző a személyes adatainak kezeléséről a szolgáltató általi kezeléséről,
kezelésének feltételeiről www.budapestrooftopcinema.hu/adatkezeles oldalon
tájékozódhat.
13. A Néző tudomásul veszi, hogy a Helyszínen hang- és képfelvételt készíthetnek a
Szolgáltató, valamint a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló engedélyben
partnerek. A Néző a szolgáltatás igénybevételével a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 2:47.§ (1) bekezdés alapján hozzájárul arcának,
megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy
kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Néző
közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek
szerinti megjelenítéseken annak készítője a Néző tekintetében térben, időben, és
felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási
jogosultságot szerez. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés
hasznosítására, felhasználására (különösen a Szolgáltatás népszerűsítésére),
többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára,
nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Néző részére
ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
14. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a https://oneticket.hu/ üzemeltetője által nyújtott
szolgáltatásért.

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a
megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest
Megyei Kormányhivatal jár el.
A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu A Fogyasztónak panasza
esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Telefonszáma: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita
rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége
esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a
fogyasztó vagy az Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal
és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és
iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
A Szolgáltatást igénybe Néző panasza esetén igénybe veheti az Uniós online
vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel
az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja
be panaszát a fogyasztó a honlapon keresztül, amelynek címe:
http://ec.europa.eu/odr
Az Szolgáltató a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a
meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét
biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg
illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a
vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli
egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Vis maior
Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk
vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó,
baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos
energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági,

katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre
nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szolgáltató
hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget
tenni, úgy a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen
veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

Jogvita esetén követendő szabály
1. A Felek az ÁSZF-ből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg
rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre jogvitáik elbírálását
jogi útra terelik.
2. Jogvita esetén a Felek elsősorban közös megegyezésre törekszenek. Közös
megegyezés hiányában a Felek – a fogyasztói szerződésektől eltekintve – a
szerződésből eredő minden jogvitájuk elbírálására – értékhatártól függően – a Budai
Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.